U bent ingelogd als:

uitloggen

hoofdrubrieken

Aanmelden Sint Maartens College
printlogo

Welke brugklas past bij welk advies?

Klik hier voor de plaatsingswijzer 2018-2019.

Op het Sint-Maartenscollege wordt gedegen onderwijs aangeboden met brede vorming in een warm en veilig schoolklimaat, op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten over leren. Wij ervaren dat in een veilige en rustige leeromgeving leerlingen en medewerkers tot de beste prestaties komen. Wij bieden brede vorming door docenten die een zeer gedegen kennis van hun vakgebied hebben en met goed voorbereide excursies en reizen. 

Onderwijs draait natuurlijk om de leerling, maar docenten hebben de kennis en de ervaring om het leren structuur en inhoud te geven. Wij laten jou zelfstandig leren als je daaraan toe bent.

Voor alle leerlingen van het Sint-Maartenscollege geldt dat talentontwikkeling belangrijk is en binnen ons onderwijs zoeken wij naar mogelijkheden voor maatwerk. ( o.a. bijzonder talent in sport, muziek) Zorgleerlingen krijgen van ons de zorg die nodig is door extra begeleiding o.a. door het aanbieden van steunlessen en de ondersteuning door ons zorgadviesteam.

Leerlingen die een kader/Tl, Tl, tl/havo, havo, havo/vwo of een vwo-advies hebben, zijn welkom in een van onze brugklassen.

Behalve met het reguliere onderwijsaanbod maken alle leerlingen in deze brugperiode van twee jaar kennis met de speerpunten van het Sint-Maartenscollege. We begeleiden deze talentvolle mavo, havo en vwo-leerlingen zo optimaal mogelijk, zodat ze na 2-jarige brugperiode in kunnen doorstromen naar het passende onderwijsniveau in klas 3.

Leerlingen met een vwo-advies die interesse hebben in een breed onderwijspakket, binnen een intellectueel en cultureel leerklimaat, met ruimte voor extra vakken, kunnen kiezen voor het gymnasium. De klassieke talen en culturen vormen de rode draad in dat curriculum. De leerlingen volgen in de onderbouw zowel Grieks als Latijn en doen eindexamen in een of beide talen. 

In zowel het mavo, havo, atheneum als het gymnasium biedt het Sint-Maartenscollege eigentijds onderwijs aan dat ondernemend, innovatief en toekomstgericht is. Het leidt jongeren op tot ondernemende burgers, die zelfstandig hun weg vinden in een internationale en steeds meer globaliserende samenleving.

Op het Sint-Maartenscollege wordt daartoe voor de mavo vanaf de brugklas beroepenoriŽntatie in combinatie met het onderdeel skills (vaardigheden) gegeven , op de havo wordt daartoe "leren leren " toegepast evenals het onderdeel skills, op het vwo wordt daartoe speciale aandacht gegeven aan het vak Wetenschappelijke vorming  waarbinnen prť-academische kennis en vaardigheden centraal staan.

Deze onderdelen vormen een meerwaarde voor de vervolgopleidingen en het afronden van een MBO, HBO of WO-opleiding.

Internationalisering en internationaal burgerschap, zich uitend in internationaal georiŽnteerde studieprojecten, uitwisselingen en excursies zijn in alle afdelingen te vinden, telkens op maat gesneden voor de betreffende leerlingen.

Aangezien in de bovenbouw van het Sint-Maartenscollege meer dan 60% van onze leerlingen voor een bŤtaprofiel kiest, is er binnen het gehele curriculum en bij de keuze van het extra examenvak ruimte voor het vak NLT bij de profielen NG en NT (Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek).

Leerlingen op het  vwo met een EM-profiel (Economie en Maatschappij) en CM-profiel met economie (Cultuur en Maatschappij) kunnen hun vaardigheden vergroten en extra uitdaging vinden in het econasium in samenwerking met Tilburg University.

Momenteel wordt onderzocht of het Technasium kan worden toegevoegd aan het onderwijsaanbod op het Sint-Maartenscollege.
 

naar boven

nieuwstitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten

agendatitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten