U bent ingelogd als:

uitloggen

hoofdrubrieken

Aanmelden Sint Maartens College
printlogo

Welke brugklas?

Klik hier voor de plaatsingswijzer 2018-2019.

Bij de toelating tot één van onze brugklassen is het advies van de basisschool leidend. Het leerlingvolgsysteem (LVS) van de basisschool bevat gegevens vanaf groep 6 t/m 8, waarbij de nadruk ligt op de scores M8. Dit LVS maakt deel uit van het onderwijskundig rapport van de basisschool. Daarnaast adviseert de basisschool op grond van vaardigheidsscores en leerling kenmerken, het onderwijsniveau dat volgens de basisschool het beste bij de betreffende leerling past.  Uiteraard vindt er een overdracht plaats door de leerkracht van groep 8 aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs. Deze ontvangende school volgt het advies van de basisschool.

De locatie Sint-Maartenscollege heeft een ruim onderwijsaanbod en kent vier diplomalijnen, namelijk mavo(TL diploma), havo, atheneum en gymnasium. 

Het Sint-Maartenscollege verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs als voorbereiding op een MBO of HBO opleiding en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs al voorbereiding op een universitaire studie.

In de studierichtingen, mavo, havo en vwo, wordt aandacht besteed aan de speerpunten van het Sint-Maartenscollege, zoals internationalisering, internationaal burgerschap, sport, versterkt Engels, waarbij leerlingen een internationaal erkend Cambridge certificaat kunnen halen.

In de brugklas worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, nask (natuurkunde + scheikunde), biologie, ckv (kunstvakken), wetenschappelijke vorming(voor de vwo klassen) en lichamelijke opvoeding.
Het gymnasium kent daarnaast nog Grieks en Latijn.

Wat doen we nog meer?
Naast het reguliere curriculum is er op het Sint-Maartenscollege veel aandacht voor creativiteit, voor persoonlijke talentontwikkeling en ook voor gezelligheid bijvoorbeeld bij het cabaret, disco’s voor de onderbouw, educatieve reizen en uitwisselingen, Aischylos (Grieks drama), De9Muzendagen, sportactiviteiten en de videoclub. Leerlingen praten ook mee in en over de organisatie van ons onderwijs in de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad.

Het Sint-Maartenscollege benut maximaal de ambities en mogelijkheden van elke leerling door het herkennen en erkennen van het (individuele) leerling profiel. Het uitgangspunt hierbij is dat elke leerling het onderwijs volgt dat het beste bij hem/haar past en dat gericht is op een succesvolle doorstroom naar het MBO, HBO of WO.

Deze missie & visie is vertaald naar onze onderwijskundige doelstellingen te weten:
* De leerling leert creatief te denken.

Samen met de docent zoeken naar oplossingen van problemen.


* Hij/zij leert leren.

 Samen met de docent een goede planning maken; hoe leer je woordjes? Ben je op tijd begonnen met leren ?


* Leerlingen leren van en met elkaar.

Samen met andere leerlingen werken aan groepsopdrachten; debat wedstrijden houden; discussiëren over regionale onderwerpen.

  
* Hij/zij leert reflectief te zijn.

Samen met de docent terugkijken op je eigen handelen in relatie tot de groep waar je bij hoort

naar boven

nieuwstitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten

agendatitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten