U bent ingelogd als:

uitloggen

hoofdrubrieken

Aanmelden Sint Maartens College
printlogo

Missie

Missie

Onze missie luidt: “Wij willen onze leerlingen een veilig en stimulerend schoolklimaat bieden waarin ze hun intellectuele capaciteiten en creatieve vermogens optimaal kunnen ontwikkelen. Elke leerling moet een zo hoog mogelijk competentieniveau bereiken binnen zijn of haar sociale en emotionele mogelijkheden.” Een aantal elementen uit deze missie willen we kort toelichten.

Een veilig schoolklimaat.
Binnen onze school moet oprechte aandacht zijn voor het welbevinden en de prestaties van elke individuele leerling. Een veilig schoolklimaat biedt een goede basis voor het leveren van prestaties.

Een stimulerend schoolklimaat.
Ruimte, variatie, discipline en plezier zijn sleutelwoorden als het gaat om het realiseren van een klimaat dat leerlingen stimuleert tot een actieve leerhouding.

Optimale ontwikkeling van intellectuele capaciteiten.
Ieder kind heeft een natuurlijk vermogen om zelfstandig kennis te verwerven en te verwerken. Rekening houdend met individuele verschillen moet de school streven naar een stelselmatige ontwikkeling van dat vermogen, zodat alle leerlingen de vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om hun toekomstige studie-
en/of carričredoelen te bereiken.

Optimale ontwikkeling van creatieve vermogens.
In een wereld die zo snel verandert, is creativiteit onontbeerlijk. Bij de ontwikkeling van deze vermogens is een prominente rol weggelegd voor de schoolvakken die vanouds als expressievakken bekend staan.

Hoogst mogelijk competentieniveau per leerling.
Met dit onderdeel van onze missie willen wij laten uitkomen dat we belang hechten aan kennis. Uiteraard moet deze kennis relevant zijn, in die zin dat ze een weerspiegeling is van de actuele stand van zaken in het betreffende vakgebied.

Sociale en emotionele groei.
Voor een evenwichtige ontplooiing van jonge mensen is het van het grootste belang dat de nadruk niet eenzijdig ligt op de cognitieve ontwikkeling. Sociale waarden als verantwoordelijkheid, respect voor anderen en behulpzaamheid worden zowel in de dagelijkse praktijk als bij een vak als levensbeschouwing, filosofie en ethiek (L.E.F.) overgebracht en vóórgeleefd.

naar boven

nieuwstitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten

agendatitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten