U bent ingelogd als:

uitloggen

hoofdrubrieken

Aanmelden Sint Maartens College
printlogo

Maatschappelijke stage

Zoals alle middelbare scholen in Maastricht zijn ook wij vorig schooljaar van start gegaan met de maatschappelijke stage. Vanaf het schooljaar 2011-2012 is deze stage verplicht voor alle VMBO-, HAVO- en VWO-leerlingen. Voor de HAVO-en VWO leerlingen zal dat minstens 40 uur zijn.

Het hoofddoel is jongeren tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met de samenleving en daaraan een onbetaalde bijdrage te leveren.
Een bijkomend doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren de belangstelling kunnen ontwikkelen om zelf (nu of later) vrijwilligerswerk te doen.

Veel scholen voor voortgezet onderwijs oriŰnteren zich op dit moment op de mogelijkheden van de maatschappelijke stage. Elke school heeft de vrijheid de maatschappelijke stage naar eigen inzicht in te vullen.

Het SMC kiest ervoor als volgt te werk te gaan: gedurende de hele schoolloopbaan zijn er activiteiten en projecten die onder de maatschappelijke stage kunnen vallen. Het staat leerlingen vrij daaraan deel te nemen. Wanneer projecten in de (vak)lessen zijn opgenomen hebben ze een verplichtend karakter. De uren die buiten de lessen om aan het project worden besteedt kunnen tot de maatschappelijke stage gerekend worden. Hoeveel uren dat zijn wordt vastgesteld door de co÷rdinator MaS en de vakdocent.
Wanneer leerlingen reeds vrijwilligerswerk- of onbetaalde activiteiten doen (bijvoorbeeld aan het fluiten bij een hockey of voetbalwedstrijd van de (jongste) jeugd), kunnen deze ook tot de maatschappelijke stage worden gerekend.
De co÷rdinator MaS bepaalt of deze activiteiten, met de daaraan gekoppelde uren, horen tot de maatschappelijke stage.
De leerlingen van HAVO 4 en VWO 5 gaan komend kalenderjaar 40 uur deelnemen aan de maatschappelijke stage.
In het begin van het schooljaar zal de co÷rdinator MaS de leerlingen van Havo 4 en VWO 5 en hun mentoren, uitgebreid informeren over het hoe, wat, waar, wanneer en waarom van de maatschappelijke stage.
In overleg met de co÷rdinator maatschappelijke stage, kiest de leerling welke soort stage hij/zij gaat doen. De uitvoering ervan gebeurt, voor het grootste deel, in de eigen tijd.

Sinds januari 2011 werken alle scholen in Maastricht samen met het Stagebureau LVO Maastricht.
Het Stagebureau maakt gebruik van een website waarop vraag en aanbod van stageplekken worden samengebracht. Daarvoor is eXperience ontwikkeld: een interactieve webomgeving waar jongeren in hun taal en in hun belevingswereld informatie kunnen vinden over activiteiten en klussen die in hun directe omgeving te doen zijn, waar ze een beeld krijgen wat zo'n ervaring voor hen en voor de maatschappij rondom hen heen kan betekenen.
www.stagebureau.info

De co÷rdinatoren MaS zijn:

Havo:           dhr. B. Heiligers (b.heiligers@lvomaastricht.nl)
VWO:           dhr. E. Ensinck (e.ensinck@lvomaastricht.nl)

Zij zullen het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders, mentoren en stage aanbieders zijn.

naar boven

nieuwstitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten

agendatitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten