U bent ingelogd als:

uitloggen

hoofdrubrieken

banner-bonnefooi banner-palet
printlogo

Welke brugklas past bij welk advies?

Klik hier voor de plaatsingswijzer 2018-2019.

Voor alle leerlingen van het Sint-Maartenscollege geldt dat talentontwikkeling belangrijk is en binnen ons onderwijs streven we derhalve naar maatwerk. Leerlingen die wat meer tijd nodig hebben voor hun ontwikkeling kunnen gebruik maken van een verlengde instructie. Zorgleerlingen krijgen van ons de zorg die nodig is door extra begeleiding, door het aanbod van verrijking binnen en buiten de klas of bv. door persoonlijke leerlijnen.

Leerlingen die een kader/Tl, Tl, tl/havo, havo, havo/vwo of een vwo-advies hebben, zijn welkom in een van onze brugklassen.

Behalve met het reguliere onderwijsaanbod maken alle leerlingen in deze brugperiode van twee jaar kennis met de speerpunten van het Sint-Maartenscollege. We begeleiden deze talentvolle mavo, havo en vwo-leerlingen zo optimaal mogelijk, zodat ze na 2-jarige brugperiode in kunnen doorstromen naar het passende onderwijsniveau in klas 3.

Leerlingen met een sterk vwo-advies die interesse hebben in een breed onderwijspakket, binnen een intellectueel en cultureel leerklimaat, met ruimte voor extra vakken, kunnen kiezen voor het gymnasium. De klassieke talen en culturen vormen de rode draad in dat curriculum. De leerlingen volgen in de onderbouw zowel Grieks als Latijn en doen eindexamen in een of beide talen. In leerjaar 4 kunnen leerlingen van zowel atheneum als gymnasium ook kiezen voor filosofie als keuze-examenvak.

In zowel het mavo, havo, atheneum als het gymnasium biedt het Sint-Maartenscollege eigentijds onderwijs aan dat ondernemend, innovatief en toekomstgericht is. Het leidt jongeren op tot ondernemende burgers, die zelfstandig hun weg vinden in een internationale en steeds meer globaliserende samenleving. Op het Sint-Maartenscollege wordt daartoe speciale aandacht gegeven aan een nieuw vak Wetenschappelijke vorming dat vanaf de brugklas gegeven wordt, en waarbinnen pré-academische kennis en vaardigheden centraal staan, die een duidelijke meerwaarde vormen voor o.a. toelating tot vervolgopleidingen en het afronden van een WO- of HBO-opleiding.

Internationalisering en internationaal burgerschap, zich uitend in internationaal georiënteerde studieprojecten, uitwisselingen en excursies zijn in alle afdelingen te vinden, telkens op maat gesneden voor de betreffende leerlingen.

Aangezien in de bovenbouw van het Sint-Maartenscollege meer dan 60% van onze leerlingen voor een bètaprofiel kiest, is er binnen het gehele curriculum en bij de keuze van het extra examenvak ruimte voor science bij de profielen NG en NT (Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek).

Leerlingen met een EM-profiel (Economie en Maatschappij) en CM-profiel met economie (Cultuur en Maatschappij) kunnen hun vaardigheden vergroten en extra uitdaging vinden in het econasium in samenwerking met Tilburg University.

Leerlingen met een van de volgende adviezen, havo/tl of havo, zijn welkom in de brugklas van de havo afdeling van de school. We begeleiden havo leerlingen zo optimaal mogelijk, zodat ze na deze brugperiode kunnen doorstromen in het havo onderwijs of het vwo.

De havo afdeling van het Sint-Maartenscollege zorgt voor uitdagende en inspirerende manier van leren waarin je zelf op zoek gaat naar kennis over onderwerpen die je interessant vindt en waar je meer van wil weten. Met andere woorden: leren door zelf te ontdekken, met je eigen interesses, talenten en uitdagingen als uitgangspunt.


De wereld om je heen als leeromgeving
Bij het havo onderwijs ‘haal’ je je kennis zowel binnen als buiten de school. Binnen de school kun je denken aan hete open leercentrum, internet en natuurlijk het aanspreken van vakdocenten. Buiten de school ga je op zoek naar informatie bij experts zoals bedrijven en instellingen, overheden, ouders, vrienden en bekenden, relaties via school, etc. Omgekeerd haalt ook de school regelmatig experts uit de buitenwereld naar binnen.

21e eeuw vaardigheden

Een ander belangrijk kenmerk van het onderwijs is dat je doorlopend wordt getraind in het ontwikkelen van algemene vaardigheden die je later nodig hebt. Bijvoorbeeld bij je vervolgstudie (HBO/universiteit), maar vooral ook daarna als beroepsprofessional. Hierbij moet je denken aan vaardigheden zoals samenwerken, organiseren, communiceren, presenteren, moderne ICT vaardigheden, creatief denken, ondernemerschap en nog veel meer. Deze vaardigheden noemen we ook wel 21e eeuw competenties.

Uitgangspunt

Leren begint vanuit verwondering. Leerlingen moeten geprikkeld worden om vanuit hun eigen nieuwsgierigheid te leren: ze formuleren uiteindelijk hun eigen leervraag.  

Dat betekent dat we activerende didactieken moeten hanteren.

 

naar boven

nieuwstitel

Mavo op het Sint-Maartenscollege

Onze locatie start in 19-20 met mavo 1...lees meer

teaser

Open Dag 2019

Zaterdag 09 februari 2019 van 10.00 tot 14.00 uur...lees meer

teaser
toon alle nieuwsberichten

agendatitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten