U bent ingelogd als:

uitloggen

hoofdrubrieken

banner-bonnefooi banner-palet
printlogo

Bevordering

De normen ten aanzien van het al of niet bevorderen van een leerling worden niet automatisch toegepast. Bij elke leerling wordt overwogen of de beslissing, die uit de normen volgt, juist is.
Van de normen wordt alleen afgeweken, als de docentenvergadering bij stemming heeft vastgesteld, dat daarvoor redenen aanwezig zijn. Bespreking betekent, dat alle docenten, van die de leerling les krijgt, de resultaten van hun vak toelichten. Bij de beslissing daarna hebben de stemmen van al deze docenten en de voorzitter van de vergadering gelijk gewicht.

De vergadering kan ten hoogste twee herexamens aan een leerling opleggen. Zij doet dit alleen als er twijfel bestaat over de vraag of het reeds gegeven cijfer niet hoger had moeten zijn. De vakdocenten voeren dat besluit uit. Zij bepalen ook de stof van de herexamens.

De vergadering bepaalt, welke cijfers moeten worden behaald. De docentenvergadering kan aan een leerling ook 1 of 2 stringente taken opleggen die tijdens de zomervakantie moeten worden uitgevoerd. Mocht het onverhoopt zo zijn dat de taak niet naar behoren wordt gemaakt, dan kan de leerling na de vakantie de toegang tot de lessen worden ontzegd, totdat de betreffende taak naar behoren is vervuld.

Bevorderingsnorm

De bevorderingsnormen per klas treft u ook aan in deel B van de schoolgids met informatie per klas.

naar boven

nieuwstitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten

agendatitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten